slider image

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně. Řídíme se Obecním nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

  • když nám pošlete poptávku na naše služby
  • když s námi uzavřete smlouvu
  • když nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  • jméno a příjmení nebo název firmy
  • telefonní číslo
  • e-mailovou adresu
  • poštovní adresu
  • další údaje, které nám napíšete do e-mailu, sdělíte telefonicky nebo jinou formou
  • cookies (podrobnosti Cookies)

Kdo bude shromažďovat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje bude shromažďovat Radek Doležal, IČ 88068170 (dále jen "Správce").

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dodavatelé některých služeb uvnitř a vně EU, jako například dodavatelé IT nebo webhostingových služeb.


Účel zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše dotazy a poptávky, pro účely plnění smlouvy.


Jak dlouho budeme shromažďovat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu. Osobní údaje budeme bezpečně ukládat po dobu nezbytnou k plnění našich povinností podle platných právních předpisů.


Vymazání nebo oprava Vašich osobních údajů

Kdykoliv můežet požádat o vymazání nebo úpravu svých osobních údajů.